چین رسانه فیلتر فاضلاب سازنده

ایمنی ، کیفیت ، صداقت ، احترام ، تعالی و نوآوری

اخبار

December 3, 2020

مشتریان کلمبیا سفارشات خود را پس می دهند

سومدسامبر سال 2020 ، HUISEN 11200 قطعه قطعه قطعه قطعه قطعه قطعه قطعه قطعه قطعه قطعه در قطعه قطعه قطعه قطعه قطعه قطعه قطعه قطعه قطعه قطعه قطعه قطعه قطعه قطعه قطعه قطعه قطعه vez vezeاین مشتری 2019 است که دوباره سفارش دهنده تهویه لوله (صفحه لاملا) با همان اندازه است.

تهویه لوله Huisen یک محصول سفارشی است و ما می توانیم کالاهای ضخامت 1.2 میلی متر را انجام دهیم ، که بسیار ضخیم تر از آنچه همسالان می توانند انجام دهند ، است.Huisen همیشه ابتدا به هدف کیفیت پایبند است.

اطلاعات تماس